Hyvigolf tehostaa toimintaansa

Hyvigolf Oy tehostaa organisaatiotaan, jonka yhteydessä palvelupäällikön tehtävä lakkautetaan.

Hyvigolfin hallinto kevenee ja toimintaa tehostetaan. Viime syksyn toimitusjohtajan rekrytointiprosessiiin liittyi uuden tehokkaan johtamisjärjestelmän ja organisaation muodostaminen, jonka hallitus antoi toimitusjohtajalle tehtäväksi. Hyvigolfin uuden toiminnanohjausjärjestelmän mahdollistamat tehokkaammat työskentelytavat ovat vähentäneet työtä.

Prosessin lopputulemana Hyvigolfin hallitus on päättänyt tehostaa Hyvigolfin hallintoa ja lakkauttaa Hyvigolf Oy:n palvelupäällikön tehtävän tuotannollisin ja taloudellisin perustein. Tehtävä lakkaa 30.11.2022. Palvelupäällikön työsuhde päättyy irtisanomisajan jälkeen.

Hyvigolf Oy:n toimitusjohtaja vastaa jatkossa palvelupäällikön vastuualueelle kuuluneista asioista, myös seuran toiminnanjohtajan tehtävistä. Muita päätoimiseen organisaatioon liittyviä muutoksia Hyvigolfissa ei tässä vaiheessa toteuteta, tällä muutoksella saavutetaan riittävät tehostamistavoitteet.

Hyvigolf Oy kiittää palvelupäällikkönä toiminutta Petteri Oksasta vuosien aikana golfyhteisön eteen tehdystä työstä.

Lisätiedot:
Hannu Hämäläinen
Toimitusjohtaja
Hyvigolf Oy
0413100721
hannu.hamalainen@hyvigolf.fi