HYVIGOLF OY:N YHTIÖKOKOUSTIEDOTE 14.3.2024

Hyvigolf Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 14.3.2024 päätettiin talviharjoitteluhalli-investoinnista, yhtiöjärjestyksen muutoksesta sekä vahvistettiin 2024 yhtiövastike.

Hyvigolfin varsinainen yhtiökokous pidettiin klubitalolla torstaina 14.3.2024. Kokouksessa oli paikalla ennätysmäinen osallistujamäärä, kun kokouksen alussa todettiin läsnä olevaksi 114 osakasta ja edustettuna oli yli 200 ääntä.

Yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden 2023 tilinpäätös sekä päätettiin vuoden 2024 yhtiövastikkeen suuruudesta sekä budjetista. Lisäksi asialistalla olivat päätös uuden talviharjoittelutilan investoinnista ja siihen liittyvästä yhtiöjärjestyksen muutoksesta.

Hyvigolf Oy:n hallitus on selvittänyt kesän ja syksyn 2023 aikana mahdollisuuksia uuden ympärivuotisen golftilan kehittämiseksi. Uuden toimitusjohtajan rekrytoinnin aikana määriteltiin kolme tavoitetta: tehokkaan organisaation rakentaminen, kentän kehittäminen sekä ympärivuotisen toiminnan kehittäminen. Ympärivuotisen toiminnan kokonaisuus on nyt mahdollista toteuttaa riittävän laadukkaasti ja taloudellisesti järkevällä tavalla.

Toimitusjohtaja esitteli kattavasti suunnitelman talviharjoittelutilasta, jota on suunniteltu Hyvinkään keskustaan Sahakuja 3 osoitteessa sijaitsevaan kiinteistöön. Esittelyn jälkeen osakkaat kysyivät tarkentavia kysymyksiä ja asiasta keskusteltiin. Esittely sisälsi mm. tarkempia tietoja halli-investoinnin taloudesta, laskelmien taustatietoja ja riskien kartoitusta. Hallihankkeesta sekä yhtiöjärjestyksen muutoksesta äänestettiin esittelyn jälkeen erikseen.

Hallihankkeen investointi hyväksyttiin äänestyksen jälkeen ehdollisena yhtiöjärjestyksen muutokselle. Yhtiöjärjestyksen muutosesitys koski nykyisen vuokra-alueen ulkopuolista toimintaa ja samassa yhteydessä toimialarajausta laajennettiin. Yli kaksikolmasosaa edustettuina olleista äänistä kannattivat yhtiöjärjestyksen muutosta, joten yhtiöjärjestyksen muutos hyväksyttiin ja hallihankkeen toteuttaminen etenee.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti vuoden 2024 yhtiövastikkeen suuruudeksi 815 € per pelioikeus, joka sisältää 50 € rahastoitavaa vastikemaksuosuutta.

Yhtiön istuvan hallituksen jäsenet olivat kaikki käytettävissä jatkokaudelle ja hallitus valittiin jatkamaan. Hallituksessa jatkavat puheenjohtajana Jorma Malmi, varapuheenjohtajana Petteri Laaksonen sekä jäseninä Janne Linnermo, Mika Nieminen ja Harri Virtanen.

Yhtiövastikkeet laskutetaan osakkailta ennen maaliskuun loppua.

Lisätiedot:
Hannu Hämäläinen
toimitusjohtaja
0413100721
hannu.hamalainen@hyvigolf.fi

Yhtiökokouksen ennakkomateriaalit ovat luettavissa materiaalisalkussa. Yhtiökokouksen pöytäkirja päivitetään salkkuun sen valmistuttua.