Hyvigolf Oy:n yhtiökokoustiedote 2023

Hyvigolf Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Hyvigolfin klubilla keskiviikkona 29.3.2023.

Yhtiökokoustiedote 31.3.2023

​​​​​​​Yhtiökokoukseen oli saapunut runsas osanotto ja läsnä oli 57 osakasta, jotka edustivat valtakirjoineen 82 ääntä.

Hyvigolf Oy:n toimitusjohtaja Hannu Hämäläinen esitteli vuoden 2022 tilinpäätöksen sekä vuoden 2023 talousarvion. Yhtiökokous hyväksyi vuoden 2022 tilinpäätöksen ja myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.

Yhtiökokous hyväksyi talousarvion 2023 hallituksen esityksen mukaisesti ja päätti vastikkeen suuruudeksi 765 € per pelioikeus, joka sisältää rahoitusosuuden.

Hallituksen jäseniksi valittiin Janne Linnermo, Jorma Malmi, Harri Virtanen, Petteri Laaksonen ja Mika Nieminen. Pitkäaikainen hallituksen jäsen Ari Ventoniemi oli ilmoittanut, ettei pystyisi osallistumaan tänä vuonna hallitustyöhön ja ei ollut sen vuoksi ehdolla hallitukseen 2023.

Hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan valita hallituksen puheenjohtajaksi Jorma Malmin ja varapuheenjohtajaksi Petteri Laaksosen.

Yhtiökokouksen jälkeen Hannu Hämäläinen esitteli kentän kuulumisia ja kentällä tapahtuneita muutoksia.

Kentän kehityssuunnitelma - osakkaita osallistetaan prosessin kuluessa

​​​​​​​Hannu Hämäläinen esitteli kentän kehityssuunnitelman etenemistä. Suunnitelma tähtää pelillisiin visuaalisiin sekä pelikokemusta parantaviin kehityskohteisiin. Hyvigolfin kenttätoimikunta kerää laajan listauksen kentän kehittämisen tarpeista, määrittäen kehityskohteet sekä karkean kustannusarvion työstä. Suunnitelma pitää sisällään kenttäinvestoinnit, rakennukset sekä muut investoinnit. Osakkaita ja pelaajia osallistetaan priorisoimaan kehitystoimenpiteiden tärkeyttä. Varsinaisten valittavien kehitys-/ investointikohteiden suunnittelu toteutetaan ammattilaisten toimesta.

Vastikelaskut ja pelioikeuksien merkintä

Yhtiövastikelaskut lähetetään kaikille osakkaille huhtikuun alussa. Mikäli olet jättänyt osakkeesi pelioikeudet vuokrapooliin, ei vastikelaskua tule maksaa tässä vaiheessa.

Osakas voi merkitä osakkeidensa pelioikeudet omissa tiedoissa. Tästä on tehty erillinen ohje osakkaille, joka löytyy tämän tiedotteen alaosasta. Lisäksi osakkeiden pelilippujen käyttöön tulee lisämahdollisuuksia, lue lisää artikkelista.

Hyvigolfin organisaatiomuutos ja kausityöntekijät

Hyvigolfissa on toimitusjohtajan lisäksi kahdeksan vakituista työntekijää. Sen lisäksi kentälle ja klubille tulee yhteensä noin 15 kausityöntekijää. Organisaatiomuutoksen myötä kaikesta golfpalvelusta vastaa toimitusjohtaja. Ravintolatoiminnasta vastaa ravintolapäällikkö Sanna Akola ja kentänhoidosta kenttämestari Marko Pajunen. Kausityöntekijöiden rekrytointi on saatu lähes kokonaan tehtyä.

Metsäalueiden harvennukset ja talkoot

Hyvinkään kaupunki on tehnyt kentällä paljon harvennushakkuita kuluneen kahden kuukauden aikana. Harvennuksia on tehty useissa kohteissa kentän alueella. Hyvigolfissa tullaan järjestämään yhdet isommat talkoot risujen keräämiseksi. Lisäksi annetaan mahdollisuus tehdä itsenäisiä talkoita, kun kenttä sulaa sen verran, että risuja voidaan kerätä. Molemmista tiedotetaan lähiviikkojen aikana, kun kenttä alkaa sulaa. Talkoolaisille järjestetään perinteisesti talkookisa, jonka ajankohdasta tiedotetaan myös erikseen.

Ravintola

Yhtiön ravintolatoiminta kehittyy ja ravintolaan on palkattu toinen kokki. Ravintolassa tulee olemaan tarjolla lounasta arkipäivisin. Lisäksi palvelua on tarkoitus laajentaa golfkauden ulkopuolelle sekä lounas- että tilausravintolana. Mikäli pelaajat haluavat järjestää omia, yrityksen tai yhdistyksen tapahtumia tai kokouksia kauden ulkopuolella golfklubilla, voi asiasta kysyä lisää toimistosta tai ravintolasta.

Lisätiedot:

Hannu Hämäläinen
Toimitusjohtaja
​​​​​​​hannu.hamalainen@hyvigolf.fi
0413100721


Tässä artikkelissa ohjeet osakkaille Hyvigolfin osakkeiden käytön merkintään.

Lue lisää