Hyvigolf Oy:n yhtiökokoustiedote

Hyvigolf Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Hyvigolfin klubilla tiistaina 12.4.2022.

​​​​​​​Yhtiökokouksessa oli läsnä 40 osakasta, jotka edustivat valtakirjoineen 69 ääntä. Yhtiökokouksesssa esittelijänä toimi Oy:n entinen toimitusjohtaja Mika Nieminen ja paikalla oli esittäytymässä myös 1.4. aloittanut uusi toimitusjohtaja Hannu Hämäläinen.

Yhtiökokous hyväksyi vuoden 2021 tilinpäätöksen ja myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous hyväksyi talousarvion 2022 ja päätti vastikkeen suuruudeksi 740 € per pelioikeus.

Hallituksen jäseniksi valittiin jatkamaan Janne Linnermo, Jorma Malmi, Harri Virtanen, Ari Ventoniemi ja uudeksi jäseneksi Petteri Laaksonen. Pitkäaikainen hallituksen jäsen Pertti Raimiala oli ilmoittanut, ettei ole käytettävissä hallitukseen. Hallitus järjestäytymiskokouksessaan päätti valita hallituksen puheenjohtajaksi Jorma Malmin ja varapuheenjohtajaksi Ari Ventoniemen.

Hyvigolf Oy kiittää Pertti Raimialaa pitkästä Hyvigolf Oy:n hyväksi tehdystä työstä.

Hannu Hämäläinen esittäytyi yhtiökokouksessa. Hän kertoi esittelynsä yhteydessä, että kenttään ole suunnitteilla tälle vuodelle suuria remontteja. Yhtiössä tehdään kauden aikana pitkän aikavälin strategia, jonka mukaan mahdollisia kentän kehitystoimenpiteitä lähdetään toteuttamaan. Kaupunki on toteuttanut talven aikana metsänhoidollisia toimenpiteitä suunnitelman mukaan. Talkoot on suunniteltu pidettäväksi 23.4. niiden toteutumisesta tiedotetaan pääsiäisen jälkeen. Lunta kentällä on vielä reilusti ja hiihtokeskuksen kausi jatkuu tavoitteen mukaan 24.4. saakka. Rangea päästään valmistelemaan, kun hiihtokeskus sulkee rangen viereisen rinteen.

Lisätiedot:

Hannu Hämäläinen
Toimitusjohtaja
​​​​​​​hannu.hamalainen@hyvigolf.fi
0413100721


Kuvat 13.4.2022 Mikan ja Hannun kenttäkierrokselta.

Mika Nieminen 6. väylä.

Hannu Hämäläinen 12. väylän jälkeinen silta.