Caddiemaster
   0600 550 974
0,83 €/min + pvm/mpm
   toimisto@hyvigolf.fi

Paikallissäännöt 2020

Kentän sisäinen Out of Bounds

Pelattaessa väylää #15 vasemmalla puolella olevat valkoiset paalut määrittävät ulkorajan vain tätä väylää pelattaessa. Pelattaessa väylää #16 paalut ovat kiinteitä haittoja

Estealueet

Punaisin paaluin merkityt estealueet jatkuvat äärettömyyteen, ellei muuta ole merkinnöin osoitettu

Vapautuminen  punaisen estealueen  vastapuolelle

Pelaajan pallon  mentyä punaiselle estealueelle hän voi kaikissa tapauksissa vapautua säännön 17.1d lisäksi yhdellä rangaistuslyönnillä myös estealueen vastakkaiselle puolelle paikallissäännön B-2.1 mukaan

Pudotusalueet

Pallon ollessa estealueella väylällä 1 tai 14 on pelaajalla yhden lyönnin rangaistuksella käytössään seuraavat vaihtoehdot:

- Vapautua säännön 17.1 mukaan.

- Ylimääräisenä vaihtoehtona pudottaa alkuperäinen tai muu pallo pudottamisaleelle

Varapallo alkuperäisen mahdollisesti kadottua estealueelle

Pelattaessa väyliä #8 ja #18 ja pelaajan ollessa epävarma pallonsa sijainnista estealueella, hän voi pelata varapallon kaikkien säännön 17.1d vaihtoehtojen mukaan. Mikäli alkuperäistä palloa ei löydy kolmen minuutin kuluessa etsinnän aloittamisesta, peliä on jatkettava varapallolla, eikä pelaajalla ole oikeutta uudelleen soveltaa sääntöä 17.1d. Molempien pallojen löytyessä, pelaaja voi valita kummalla jatkaa

IImastusreiät kentän alueella

Pelaajan pallon koskettaessa ilmastusreikää yleisellä alueella tai viheriöllä, pelaaja voi vapautua säännön 16.1 mukaan

Pallon osuminen sähkö- tai puhelinlinjaan

Mikäli tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pelaajan pallo on osunut ilmassa kulkevaan kaapeliin, johtoon, tolppaan tai näiden tukirakenteisiin, on pelaajan lyötävä uusi lyönti edellisen lyönnin paikalta rangaistuksetta

Kiinteät haitat viheriön läheisyydessä

Pelaajan pallon ollessa yleisellä alueella ja kiinteän haitan ollessa pelilinjalla enintään kahden mailanmitan päässä viheriöstä ja pallon enintään kahden mailanmitan päässä haitasta, pelaaja saa vapautua haitasta säännön 16.1b mukaan. Vapautumisoikeus koskee myös viheriöllä olevaa haittaa.

Pintajuurista vapautuminen

Pelaajan pallon ollessa väylällä 11 koko yleisellä alueella  pinnassa kulkevien juurien  vaikutuksessa, pelaaja saa vapautua juurista säännön 16.1b mukaan. Vapautuminen sallitaan vain pallon osalta.

Tiet ja polut kentällä

Kaikki kentällä olevat tiet ja polut ovat kiinteitä haittoja. Vapautuminen säännön 16.1 mukaan

Kivet bunkkereissa

Kaikki kivet bunkkereissa ovat haittoja

Kuivat avovesialueet

Väylän #13 oikeassa reunassa oleva oja on yleistä aluetta, ei estealuetta

Kunnostettava alue kiinteän haitan yhteydessä

Kunnostettavan alueen rajoittuessa kiinteään haittaan, voi pelaaja tulkita ne yhdeksi yhtenäiseksi alueeksi

kenttaesittely

Tarvittaessa tavoitat meidät:
0600 550 974
0,83 €/min + pvm/mpm
toimisto@hyvigolf.fi

 

hyg sponsorit finpremium 270
hyg sponsorit golfcenter 270
hyg sponsorit 08
LogoRexel Blue CMYK
hyg sponsorit suolahuone 270
hyg sponsorit 05
hyg sponsorit 01
hyg sponsorit integrata 270
hyg sponsorit 04
hyg sponsorit rantalainen 270
hyg sponsorit 13
hyg sponsorit 11
hyg sponsorit 17
hyg sponsorit audi center 270
hyg sponsorit rta 270
hyg sponsorit 14
hyg sponsorit 09
hyg sponsorit 09
hyg sponsorit kiinteistomaailma
hyg sponsorit tuplawoltti 270
hyg sponsorit noblessa 270
hyg sponsorit samu vilkman 270
hyg sponsorit jatke 270
hyg sponsorit efima 270
hyg sponsorit medicin man 270
hyg sponsorit rkl 270
hyg sponsorit papula 270
hyg sponsorit quattro 270
hyg sponsorit vallila 270
hyg sponsorit seikkailusveitsi 270
hyg sponsorit sveitsi snacks 270
hyg sponsorit superpark 270
hyg sponsorit etelasuomen talopiste 270
hyg sponsorit etelasuomen talopiste 270
hyg sponsorit etelasuomen talopiste 270
hyg sponsorit fennia  270