Paikallissäännöt


kentän sisäinen out of bounds

Pelattaessa väylää 15 vasemmalla puolella olevat valkoiset paalut määrittävät ulkorajan vain tätä väylää pelattaessa. Pelattaessa väylää 16 paalut ovat kiinteitä haittoja.


estealueet

Punaisin paaluin merkityt estealueet jatkuvat äärettömyyteen, ellei muuta ole merkinnöin osoitettu.


vapautuminen punaisen estealueen ulkopuolella

Pelaajan pallon mentyä punaiselle estealueelle hän voi kaikissa tapauksissa vapautua säännön 17.1d lisäksi yhdellä rangaistuslyönnillä myös estealueen vastakkaiselle puolelle paikallissäännön B-2.1 mukaan.


pudotusalueet

Pallon ollessa estealueella väylällä 1 tai 14 on pelaajalla yhden lyönnin rangaistuksella käytössään seuraavat vaihtoehdot:

  • vapautua säännön 17.1 mukaan
  • ylimääräisenä vaihtoehtona pudottaa alkuperäinen tai muu pallo pudottamisaleelle

varapallo alkuperäisen mahdollisesti kadottua estealueelle

Pelattaessa väyliä 8 ja 18 ja pelaajan ollessa epävarma pallonsa sijainnista estealueella, hän voi pelata varapallon kaikkien säännön 17.1d vaihtoehtojen mukaan. Mikäli alkuperäistä palloa ei löydy kolmen minuutin kuluessa etsinnän aloittamisesta, peliä on jatkettava varapallolla, eikä pelaajalla ole oikeutta uudelleen soveltaa sääntöä 17.1d. Molempien pallojen löytyessä, pelaaja voi valita kummalla jatkaa.


ilmastusreiät kentän alueella

Pelaajan pallon koskettaessa ilmastusreikää yleisellä alueella tai viheriöllä, pelaaja voi vapautua säännön 16.1 mukaan.


pallon osuminen sähkö- tai puhelinlinjaan

Mikäli tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pelaajan pallo on osunut ilmassa kulkevaan kaapeliin, johtoon, tolppaan tai näiden tukirakenteisiin, on pelaajan lyötävä uusi lyönti edellisen lyönnin paikalta rangaistuksetta.


kiinteät haitat viheriön läheisyydessä

Pelaajan pallon ollessa yleisellä alueella ja kiinteän haitan ollessa pelilinjalla enintään kahden mailanmitan päässä viheriöstä ja pallon enintään kahden mailanmitan päässä haitasta, pelaaja saa vapautua haitasta säännön 16.1b mukaan. Vapautumisoikeus koskee myös viheriöllä olevaa haittaa.


pintajuurista vapautuminen

Pelaajan pallon ollessa väylällä 11 koko yleisellä alueella pinnassa kulkevien juurien vaikutuksessa, pelaaja saa vapautua juurista säännön 16.1b mukaan. Vapautuminen sallitaan vain pallon osalta.


tiet ja polut kentällä

Kaikki kentällä olevat tiet ja polut ovat kiinteitä haittoja. Vapautuminen säännön 16.1 mukaan.


kivet bunkkereissa

Kaikki kivet bunkkereissa ovat haittoja.


kuivat avovesialueet

Väylän 13 oikeassa reunassa oleva oja on yleistä aluetta, ei estealuetta.


kunnostettava alue kiinteän haitan yhteydessä

Kunnostettavan alueen rajoittuessa kiinteään haittaan, voi pelaaja tulkita ne yhdeksi yhtenäiseksi alueeksi.